Generalforsamling i PRODA

Norske Dansekunstnere og PRODA avholder sine generalforsamlinger lørdag 11. april. kl. 12.00. Innregistrering fra kl. 11.30. Sted : Welhavensgt 1. Alle PRODA-brukere med medlemskap i Norske Dansekunstnere har møte- og stemmerett. Hold av dagen. Nærmere informasjon kommer.