Vikar i samtidsdans 26.2.

Marianne Kjærsund vil undervise i samtidsdans i stedet for Matthew Smith torsdag 26.2. på PRODA Oslo. Deres klasser har mange likhetstrekk. Marianne har vært engasjert ved PRODA mange ganger tidligere, både i Oslo og ved regionale avdelinger.