Samtidsdans i flere uker med Matthew William Smith

Vi har igjen engasjert Matthew Smith ved PRODA Oslo. Smith har mange år bak seg som danser i New Zealand. De senere årene har han vært tilknyttet Impure Company, og vi er glade for at han igjen vil gi PRODA-klasser mens han er i Norge i forbindelse med annet kunstnerisk arbeid. Hans klasser er dynamiske og fysiske og har vært svært populære.