Ballett med Kevin Cregan i uke 6+7

PRODA Oslo får igjen besøk av Kevin Cregan, som i mange år var solist ved den nederlandske nasjonalballetten i Amsterdam. Senere har Cregan vært gjestepedagog og koreografi-assistent ved The Forsythe Company, Netherlands Dance Theatre, Culberg Balletten, Skånes Dansteater og mange andre kompanier rundt om i verden.Cregan er også serifisert innen Feldenkrais teknikk.