Utredning om kunstnerøkonomien

PRODA har gitt innspill til utredningen, som ble overlevert Kulturdepartementet igår. Utredningen viser bl a innteksforholdene til dansekunstnere og gir anbefalinger om at Skuespiller- og danseralliansen bør utvides, og at det bør settes av stipender til dansekunstnere i Norsk Talent. Rapporten omtaler at det finnes mange gode ordninger som bidrar til at kunstnere kan ha en profesjonell karriere. Vi mener PRODA er et slikt viktig stimuleringstiltak. Hele rapporten kan du lese her https://www.regjeringen.no/nb/aktuelt/utgreiing-om-kunstnarokonomi-overlevert-til-kulturministeren/id2364214/