Klasser i improvisasjon

Improvisasjon på PRODA

3 impro-klasser med Orphee Schuit på PRODA Oslo 16.-18. des. Orfee er utdannet ved Theaterschool of Amsterdam og part ved Wee Company/Fransesco Scavetta siden 2010. Klassene bygges opp i samarbeid med gruppen, og gruppeimprovisasjon, lekenhet og bevissthet i rom og gruppe vektlegges.