Husk å signere deg inn før klasse !

 Hittil i år har PRODA registrert inn 108 nye brukere. Tidligere har brukerantallet økt med rundt 50 pr år. Alle PRODA-brukere er pliktige til å signere seg inn i oppmøtepermen før klasse. Deltakertallene er viktige i forhold til bevilgninger og timeplaner framover.