PRODAs statstilskudd for 2015

Statsbudsjettet ble lagt fram 8. okt, og PRODA var tilstede på                Kulturministerens pressekonferanse i Operaen. Tilskuddet til                PRODA videreføres slik det er for 2014, og ligger som en                      avsetning under tilskuddet til Dansens Hus. PRODA deltar på høring når Stortinget skal behandle budsjettet.