Oslo kommune og PRODA 2015

Oslo kommunes budsjett 2015 viser tilskudd til PRODA Oslo på kr. 100.000. Tildigere tilskudd var 500.000 (2011), 400.000 (2012), avslag (2013), 100.000 (2014). Nedgangen har ført til reduksjon i antall klasser som tilbys, til tross for økende brukermasse i Oslo. Kulturetaten anser PRODA som et internt tilbud, og vektlegger ikke at daglig trening er avgjørende for at dansekunst videre når befolkningen. Ledelsen i PRODA skal i deputasjon med bystyret før                                                          budsjettet vedtas.