Søker pedagoger til våren 2015

Fra Gaga-klasse foto Jorunn K, Hildre

PRODA Oslo søker etter pedagoger og repetitører til våren 2015. Se Stillingsutlysning vår 2015. Styret i PRODA er demokratisk valgt og har ansvaret for utvalg av pedagoger i henhold til RETNINGSLINJER FOR ENGASJEMENT AV PEDAGOGER I OSLO Søknadsfrist 10. oktober 2014