Ny pedagog på PRODA Oslo

Annette Brandanger gir klasser i samtidsdans i uke 36. Om klassen sier hun; En moderne klasse med fokus på indre balanse, momentum, dynamikk og retning i rom. I mitt materiale forsker vi på funksjonaliteten i skjelettet og hvordan skjellettet tillater oss å bevege oss. Øvelsene og oppgavene vil ha som hensikt å utfordre styrke, fleksibilitet og koordinasjon, og ha et noe egenartet forhold til detaljer. Øvelsene bidrar til å utvikle et 3 dimensjonalt vokabular hvor man gjør et forsøk på å “tippe” studio og forholde seg til ulike flater og plan i rommet, en “roller coaster feeling”.Materialet er inspirert av release basert teknikk (Limone), men med tydelige innslag fra både kampsport, kontakt improvisasjon og gulvarbeide. Stilen farges fra en livs reise rundt i verden hvor jeg har møtt ulike artister og dansekunstnere som alle har inspirert meg på sitt vis, både innen valg av bevegelses materiale og musikk/lyd.