Ny pedagog på PRODA Oslo

Stian Danielsen gir klasser i samtidsdans i uke 35. Om klassen sier han: “Klassen er basert på improvisasjon med et fokus på ekstreme dynamiske skift som gradvis bygges opp av tydelige og spesifikke oppgaver som bevisstgjør mulighetene man har i sin egne kropp , men også i forhold til andres. Jeg har et sterkt fokus på å bevisstgjøre bruken av ulike kvaliteter og i hvilken sammensetting man plasserer de i, slik at man kan skape et dynamisk , tydelig og overaskende språk i sitt allerede eksiterende repertoar og forhåpentlig utvide det.