Unik sjanse/ekstra klasser torsd 14. og fred 15. august !

Vernard J. Gilmore er en av veteran-danserne i Alvin Ailey kompaniet, som nylig gjestet Operaen. Han er på besøk i Oslo igjen, og vil gi to klasser på PRODA 14.og 15. august kl. 11.30-13.00. Om klassene sier han: “The class is a contemporary modern class with a Horton technique base. The class and  work explores a level of commitment which allows the dancer to gain tenacity throughout the body as it moves. The movement challenges the dancer’s true technique through contemporary modern and ballet, defining a sense of oneself through space with a supple energy”