Foredrag om restitusjon – 12. juni kl. 12.00-13.30

Vi rigger til i treningsrommet for foredrag med Hege Holte Østbye. (tidl danser og prøveleder i Carte Blanche)  I presentasjonen setter Hege søkelys på hvor viktig det er for dansere å ha kunnskap om og bevissthet rundt restitusjon og integrering av dette i dansehverdagen. VEL MØTT !