NB ! Endring i klasser uke 23 (2.-6. juni)

Klasser i SAMTIDSDANS med Stian Danielsen går ut og erstattes med klasser i GAGA med Shi Pratt. Klasser med Stian Danielsen utsettes til høsten -uke 35.