Ballett hver dag 7.-11. april

foto Janiv Cohen

Sun Xiao Jun gjester igjen PRODA Oslo med sine klasser i ballett. Sun er en internasjonal gjestepedagog som gir kompaniklasser i hele Europa, regelmessig bl a ved Cullbergballetten og Carte Blanche.