Generalforsamling 5.april 2014

PRODA og NoDa avholder sine generalforsamlinger LØRDAG 5. april kl. 12.00 i Welhavnesgt. 1, 1.etg. PRODAs sakspapirer sendes ut pr mail i uke 13. Møte-/stemmerett har de som er medlemmer i NoDa. På generalforsamlingen får du innsikt i arbeidet, økonomien og utviklingsplanene til PRODA, og du er med å velge  styremedlemmer. Styret i PRODA består av dansekunstnere og er stiftelsens øverste organ med full beslutningsmyndighet. Vi ønsker deg velkommen til møtet. Dørene åpner kl. 11.30 for registrering.  Mat&vin serveres etterpå.