Rådgivning på PRODA onsdag 19.mars kl. 10.15-13.00

FÅ INFO, TIPS og RÅD om hvordan du søker ansettelse i Skuespiller- og danseralliansen. Tone fra Skuespiller- og danseralliansen er på PRODA etter klassene onsdag 19.3. for å gi deg info og svare på spørsmål om hvordan du søker ansettelse. Visste du at søknadskriteriene er endret fra forrige søknadsrunde? Nå er det yrkesaktivitet siste 6 år som danser som teller, dvs perioden 11.4.2008-10.4.2014.
Søknadsportalen er åpen, søknadsfristen er 10.4. Det skal ansettes 2 dansere fra 1.8.2014.
Velkommen!  Ta gjerne med PC/Mac om du vil starte på søknaden. Se: https://skuda.no/ for mer informasjon om søknad, kriterier og ansettelse. Det blir også informasjonsmøte hos Alliansen i uke 13.