Vikar på ballettklassene hele uke 12

Igor Ivanov er vikar for Ellen Kjellberg på alle ballettklassene i uke 12 ved PRODA Oslo.