Utlysning pedagoger høsten 2014

PRODA Oslo søker etter pedagoger til høsten 2014 (uke 33-51) Stillingsutlysning høst 2014  Søknadsfrist 15.mars.