PRODA Oslo støttes igjen av Oslo kommune

PRODA har igjen fått tildelt driftstøtte fra Oslo kommune. Tilskuddet er på kr. 100.000 for 2014. I 2010-2012 hadde PRODA støtte på rundt kr. 500.000 fra Oslo kommune. Tilskuddet ble brått kuttet helt ut i 2013. Andre kulturinstitusjoner som har blitt tildelt driftsstøtte i år, kan du se her https://www.kulturetaten.oslo.kommune.no/getfile.php/Kulturetaten%20%28KUL%29/Internett%20%28KUL%29/Bilder/Kulturtilskudd/Byr%C3%A5dens_sak_1%202014%281%29.pdf