Workshop 13.&14. mars med Alan Lucien Øyen

Skuespiller og danseralliansen inviterer til workshop i samarbeid med PRODA og Dansens Hus. Informasjon om deltakelse på https://skuda.no/