Lønn pedagoger – nye rutiner

Pedagoger og andre som tilsettes ved PRODA, vil f.o.m. 2014 motta elektroniske lønnsslipper på epost. Personnummer må oppgis i arbeidskontraktene, slik at vi får tilgang til elektroniske skattekort.