Regional PRODA 2014

PRODA har mottatt 6 søknader om tilskudd fra statsstøtten til regional virksomhet i år. Styret behandler søknadene og fatter vedtak om tildelinger 31.01.14