Oslo kommune, PRODA og tilskudd

PRODA mistet hele sin driftsstøtte fra Oslo kommune i 2013, da byråden ønsket å bruke 5,5 mill til tilskudd til innovasjon innen kunst og kultur. PRODA har sammen med flere sentrale danseaktører søkt den nye ordningen for å utrede et konsept for et større ressurs og kompetansesenter for dans i Oslo. Tilskuddordningen kom i orden sent i 2013 med søknadsfrist 1.des. Det stilles nå spørsmål rundt saksbehandling og vedtak, se www.scenekunst.no