Robert Poole

var danser ved William Forsythes Frankfurt Ballet 1989-92 og har senere drevet sitt eget kompani Moving Words Dance Company. Robert arbeider nå som internasjonal gjestelærer og gir bl a klasser ved Carte Blanche, Skånes Danseteater, Rambert, Scapino og en rekke studioer i Europa. www.robertpooledance.com