Søknadsfrist 20.jan for PRODA regionalt

Det kan søkes midler fra PRODAs statstilskudd 2016 til profesjonell dansetrening rundt om i landet. Institusjonene/miljøene som søker må ha god oversikt over og kontakt med de som jobber som dansere, koreografer og pedagoger landsdelen.