Endring pedagoger uke 48-50 PRODA Oslo

  • Ellen Kjellberg : 25.11.
  • Eric Viudes : 27.11., 4.12., 6.12., 11.12. og 13.12.
  • Caroline Skjørshammer : 29.11., 2.12. og 9.12.