Oslo kommune foreslår støtte til PRODA igjen

Byrådet for kultur og næring foreslår et driftstilskudd på kr.100.000 til PRODA Oslo i 2014. PRODA Oslo mottok tilskudd fra Oslo kommune i flere år, men dette ble brått og uventet kuttet ut i 2013. Det er positivt at PRODA igjen er innstilt med tilskudd. I deputasjon i Oslo bystyre i oktober redegjorde vi allikevel for at det er uheldig med så store svingninger i driftstilskuddet til PRODA. Iht kommunens egne forskrifter om kulturtilskudd skal driftstilskudd ha en langsiktighet.