Forslag om økt støtte til PRODA i statsbudsjettet 2014

Den avtroppende regjeringen la fram sitt budsjettforslag 14.10.13. PRODA er foreslått med en økning i sitt tilskudd på kr. 226.000 som bl.a. skal gå til økt husleie for våre lokaler i Oslo.