Kevin Cregan

har jobbet mange år som solist med Dutch National Ballet. Han har også arbeidet med William Forsythe og Maryl Tankerd i det frie feltet. Kevin har arbeidet som internasjonal gjestepedagog ved en rekke kompanier, bl.a. Cullberg, Netherlands Dancetheater og Danish Danstheater. Kevin er også sertifisert i Feldenkrais Metoden.