Høstens pedagoger

Se presentasjon av høstens pedagoger i vår meny/PEDAGOGER. Flere pedagoger er nye ved PRODA Oslo.Yaniv Cohen er en av dem, og underviser i samtidsdans i uke 36.