Kulturløftet III lansert

Kulturløftet III ble presentert 11.8.13. Her fastslår regjeringen at de bl.a. vil gjøre Skuespiller og danseralliansen til en permanent ordning, og at de vil arbeide for å styrke kunstnernes levekår. PRODA og Alliansen har en samordningsplikt, og PRODA er et typisk tiltak som bedrer dansekunstnernes arbeids- og levekår. Vi venter derfor spent på om statsstøtten til PRODA økes i Kulturbudsjettet for 2014 som legges frem i oktober.