Vikar på jazzklasser tirsd 4. og onsd 5. juni

Caroline Skjørshammer er vikar for Karl&Knut på deres to første klasser i juni ved PRODA Oslo.