Vikarer på enkelte klasser – PRODA Oslo

Kristion Inao har klassen i GAGA tirsdag 30.april og torsdag 2. mai, og Marianne Kjærsund har klassen i samtidsdans 7. mai.