SOMMERKURS på PRODA i Oslo uke 26

PRODA planlegger i samarbeid med Skuespiller- og danseralliansen sommerklasser i uke 26 (24.-28. juni)  Nærmere informasjon om klasser og pedagoger kommer.