Vikarer på ballettklasser i uke 14+15

PRODA starter opp igjen etter påske tirsdag 2.4. Caroline Skjørshammer er vikar på ballettklassen onsdag 3.4. og Eric Viudes fredag 5.4.+ mand/onsd/fred i uke 15.

GOD PÅSKE til alle våre brukere, ansatte og samarbeidsparter !