Generalforsamling 2013

PRODA avholder sin årlige generalforsamling sammen med NoDa’s generalforsamling. Generalforsamlingen blir i år lørdag 20. april. Er du medlem av NoDa har du rett til å delta, velge styremedlemmer og få innsikt i og uttale deg om PRODAs virksomhet, økonomi og planer. Generalforsamlingen holdes i Prøvesalen i Welhavensgt 1, kl. 12.00.