REGIONALE TILSKUDD 2013

PRODA tildeler årlig tilskudd til regional virksomhet iht PRODAs formål : å arrangere gratis trening, danseteknisk og faglig utvikling for profesjonelle dansekunstnere i Norge. Søknadsfrist 20 januar. Informasjon og søknadsskjema fås ved henvendelse til vårt kontor. Styret i PRODA behandler søknader og vedtar tilskudd.