PRODA og Oslo kommune

PRODA har i oktober deltatt i møter med politiske partier og enkeltpolitikere i Oslo samt byråd Hallstein Bjercke om budsjettforslaget for 2013, der PRODAs drifststøtte er foreslått kuttet ut. 1. november deltar PRODA i deputasjon i Kultur og utdanningskomiteen i Oslo Bystyre om saken.