PRODAs driftstilskudd fra Oslo kommune er foreslått kuttet i 2013

PRODA har siden 2007 mottatt tilskudd fra Oslo kommune for å finansiere tilbudet i byen. Dette har bidratt til at vi gradvis har økt tilbudet til 8 klasser pr uke. Byrådens forslag kommer uventet og er drastisk for PRODA. Dette kan – dersom det vedtas – føre til at PRODA i Oslo må tilbake til kun 5 klasser pr uke fra 2013. PRODA jobber nå iherdig for å endre budsjettforslaget. Du kan bl.a. følge saken på Facebook, www.scenekunst.no og avisoppslag i Klassekampen 03.10.