PRODA Oslo søker pedagoger til våren 2013

Søknaden må inneholde kort beskrivelse av utdanning og arbeidserfaring (max 140 tegn), kort beskrivelse av klassen (max 140 tegn), CV og evnt henvisning til nettside o.l.

Søknad sendes post@46.101.179.38 innen 15 oktober. For fullstendig utlysning, se Stillingsutlysning vår 2013