Skuespiller- og danseralliansen forlenget søknadsfrist til torsdag 27. sep.

Se https://skuda.no/ for mer informasjon om alliansen, kriterier, og hvordan du registrerer deg som søker.