Skuespiller og danseralliansen – infomøter og søknadsfrist i september

 Har du vært yrkesaktiv i 6 år eller mer? Arbeidet i midlertidige prosjekter/engasjementer eller oppdrag i tilsammen 8 måneder i perioden 1.juli 2010-30.juni 2012? Hatt lavere brutto inntekt enn kr. 455.476 i 2009, 2010 og 2011?

Da har du muligheten til å søke ansettelse i Skuespiller og danseralliansen. Informasjonsmøte holdes i Oslo 6.sep og 12 sep og i Trondheim 10. sep. Se https://skuda.no for mer informasjon.