Stella Zannou

har sin bakgrunn i dans fra Hellas, London og USA. Hun er grunnlegger og
kunstnerisk leder av Smack Dance Company.

https://www.youtube.com/watch?v=0ThTLjR8SwE&feature=related
https://www.youtube.com/watch?v=8IUfdt6DUKM
https://www.youtube.com/watch?v=d8FO_h6fBrY&feature=related

Stella gir mange workshops, kompaniklasser og åpne profesjonelle klasser internasjonalt og regelmessig klasser på Dock 11, Marameo og Die Etage i Berlin.