Kari Hoaas

er førsteamanuensis og kunstnerisk leder ved Norges Dansehøyskole.
Hun er også studieleder for moderne/samtidsdans ved denne høyskolen.
Kari har arbeidet både som danser og koreograf i mange år i Norge og USA, for både egne og andres
produksjoner.