Igor Ivanov

har lang utdannelse i klassisk ballett fra Statens Akademi og Vaganova Akademiet i
Russland. Han har i tiden 1993-2003 vært danser i Nasjonalballetten i Norge.
Senere har han undervist ved Operaens Ballettskole og KHIO.