Vigdis Langeggen

Vigdis er utdannet ved Ettårig Forstudium i Dans og Statens Balletthøgskole, pedagoglinjen, med moderne som hovedfag. Videre studier i samtidsdans og improvisasjon med blant andre Frey Faust, David Zambrano og Kurt Koegel.

Har undervist ved blant annet PRODA, Kunsthøgskolen i Oslo, Norges Dansehøyskole, Spin Off Dansestudio AS og Spin Off Forstudium, private skoler og Dissimilis kultur – og kompetansesenter. Veiledet studenter ved PPU ved KHIO og Norges Dansehøyskole i metodikk og undervisningspraksis. Hun har også undervist ved en rekke videregående skoler, og er fast ansatt ved Rud vgs.