Sarah da Fonseca

Sarah da Fonseca

har sin utdannelse fra ulike høyskoler i England. Hun har undervist og gitt workshops ved bl.a. Moving East, Arts Depot og East London Danse og flyttet til Oslo i 2010. Her har hun jobbet ved Spin Off, Pilates Pedagogene og Den Norske Opera & Ballett. HUn underviser i mange ulike moderne danseteknikker, Yogatics og Campoeira.