Matthew Smith

Matthew Smith

har sin danse- og musikkutdaning fra New Zealand. Han har lang erfaring som internasjonal samtidsdanser både ved teatre og i frie grupper.
Siden 2007 har han vært fast tilknyttet koreografen Hooman Sharifi.
Matthew har også utdannelse innenfor Pilates, Osteopati og Axis Syllabus.